Методичні заходи

Семінар 02.03.23 

«Формування мовлення дітей дошкільного віку»

Мета: сприяти підвищенню теоретичного та практичного рівня педагогів з даного питання, удосконаленню навичок вихователів у використанні методів та прийомів для  розвитку мовлення дітей. Викликати у педагогів усвідомлення необхідності розширювати свої знання у сфері розвитку мовлення в дітей. Сприяти творчому пошуку найефективніших форм та методів у роботі з дітьми. Спонукати дотримання педагогами правил культури мовного спілкування, тактичної поведінки.

Параметри оцінки мовлення та грамотності дошкільників

Вдосконалення особистісного мовлення педагога Безменова І. А.

Мовлення як складова пізнавальних процесів Ясюк І. К.

Опанування сучасних технологій використання книги Конюхова Н. В.

Педагогічна рада 28.02.23 р.

«Формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку»

Мета: підвищити рівень професійної компетентності педагогів з питань національно-патріотичного виховання дошкільників. Систематизувати знання педагогів про організацію освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку з питань патріотичного виховання. Закріпити знання вихователів про сучасні вимоги щодо формування у дітей дошкільного віку понять про Україну, її минуле і сьогодення, традиції і звичаї українського народу, його мистецьку та літературну спадщину.

Довідка про стан роботи з патріотичного виховання

Напрями роботи з патріотичного виховання Киричок Л. І.

Патріотичне виховання за казками В. Сухомлинського Педенко В. Г.

Створення змістовного соціального середовища Сметаніна Н. В.

Сутність та значення патріотичного виховання Ясюк І. К.

Виховання патріотизму на музичних заняттях Косенко С. І.

Педагогічна рада 07.12.22 р.

«Безпека життєдіяльності. Формування навичок основ безпеки життєдіяльності  під час воєнного стану»

 •    • Система роботи  з безпеки життєдіяльності дошкільників.                                 

Доповідач вихователь-методист Ясюк І.К.

 • Емоційний інтелект, як фактор психологічного здоров’я дітей дошкільного віку.

                                      Доповідач практичний психолог Харина Т.А.

 • Особливості навчання основ здоров’я та безпеки життєдіяльності (методи і прийоми)

                                             Доповідач вихователь Чайка О.В.

 • Формування навичок основ безпеки життєдіяльності під час воєнного стану

                                              Доповідач вихователь Васильченко Л.І.

 • Турбота про безпеку дитини: спільна праця пеагогів та батьків

                                              Доповідач вихователь Шевцова Т.І.

 • Результати тематичного контролю про стан організації безпеки життєдіяльності в ЗДО.  

                                             Доповідач вихователь-методист Ясюк І.К.

Особливості навчання основ здоров’я та безпеки життєдіяль-ності (методи і прийоми) - Чайка О. В.

«Система роботи з безпеки життєдіяльності дошкільників» - Ясюк І. К.

"Емоційний інтелект, як фактор психологічного здоров’я дітей дошкільного віку" - Харина Т. А.

"Турбота про безпеку дитини спільна праця педагогів та батьків" - Шевцова Т. І.

"Основи безпеки життєдіяльності дітей під час воєнного стану" - Васильченко Л. І.

Педрада 29.08.2022р.

«Про завдання педколективу на 2022-2023 навчальний рік»

 • Затвердження складу педагогічної ради.

                                                               Доповідач Чечун Т.А.

Слухали директора ЗДО №3 «Ведмежатко», яка запропонувала обрати склад педагогічної ради. Вихователь Міщанчук Н.П. запропонувала обрати головою педради директора Чечун Т.А., заступником – вихователя-методиста Ясюк І.К., секретарем педради Васильченко Л.І.

Ухвалили затвердити головою педагогічної ради Чечун Т.А., заступником Ясюк І.К., секретарем Васильченко Л.І. та до складу ввести вихователів всіх вікових груп, музичних керівників, вчителя-логопеда, практичного психолога, старшу медичну сестру, голову батьківського комітету.

 • Аналіз роботи за минулий навчальний рік.

                                                               Доповідач Ясюк І.К.

     Аналіз роботи ЗДО за 2021-2022н.р.docx

 • Обговорення та затвердження плану роботи та пріоритетних напрямків роботи на 2022-2023 навчальний рік

                                                              Доповідач Чечун Т.А.

 • Затвердження освітніх програм (комплексних, парціальних) для освітньо-виховної роботи в 2022-2023.

                                                             Доповідач Чечун Т.А.

 • Затвердження форми планування освітньо-виховного процесу; розкладу організованих форм життєдіяльності дітей, занять, графіку роботи гуртків.

                                                            Доповідач Ясюк І.К.

 • Затвердження форми моніторингу рівня сформованості основних компетенцій дитини дошкільного віку.

                                                           Доповідач Ясюк І.К.

Збереження психічного здоров'я – в наш час найактуальніша проблема. Професія педагога в усі часи вважалася такою, яка має досить багато стресогенних факторів і ризиків втратити психічне здоров'я, розчаруватися в роботі, в собі, отримати психосоматичні захворювання. Для ефективної роботи, збереження психічного здоров'я педагогу важливо відновити свій психоенергетичний потенціал, позбутися страхів, розчарування, пом’якшити вплив стресових ситуацій.

Практикум на тему «Формування стресостійкості педагогів засобами арт-терапії» був розроблений і проведений практичним психологом  спеціально для педагогічних працівників з метою допомогти зберегти психічне здоров'я та попередити несприятливі емоційні стани: стрес, депресію, тривожність. Практикум був спрямований на  усвідомлення наявності проблемних зон в особистісній і професійній сферах. Практичний психолог Тетяна Харина мотивувала педагогів до самовдосконалення, рефлексії, оволодіння  методикою арт-терапії, як засобу зняття емоційної напруги, зміцнення психоемоційного здоров’я та формування стресостійкості.

З метою формування у педагогів професійних умінь щодо використання ефективних підходів для розвитку мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку, вдосконалення педагогічної майстерності вихователів та підсилення професійної мотивації в ЗДО № 3 «Ведмежатко» був проведений методичний захід у формі ділової гри «Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників». Педагоги поглибили та активізували знання з питань комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників, підвищили рівень професійної компетентності.

263858848_445449087018325_539014112644216332_n.jpg264448215_445449347018299_1158170347711152552_n.jpg264210921_445449203684980_4213923321232553046_n.jpg

З метою підвищення професійної майстерності педагогів та обміну досвідом, активізації знань педагогів з питань комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників, спонукання педагогів до творчого самовираження та самовдосконалення та на виконання завдань річного плану у ЗДО «Ведмежатко» був проведений колективний перегляд освітньої діяльності з дітьми  мовленнєвого спрямування. Вихователі дошкільного закладу Воронцова Людмила Василівна, Тимошик Оксана Григорівна та вчитель-логопед Шевель Катерина Валентинівна підготували та провели цікаві змістовні заняття, поділились з колегами своїм досвідом роботи з даного питання.20211126_092555.jpg20211125_092219.jpg20211124_091212.jpg

27.05.2021 року педагоги ЗДО № 3 «Ведмежатко» звітували про проведення проектної діяльності з дітьми щодо формування навичок, орієнтованих на сталий розвиток. Застосування методу проектів сприяє стимулюванню інтересу дітей до певних проблем і розв’язанню їх через діяльність, а також практичному застосуванню набутих знань та розширенню можливостей дітей у самореалізації. Тематика представлених проектів актуальна, різноманітна, цікава. Педагоги творчо підійшли до організації та проведення проектної діяльності з дошкільниками.

192587259_325835362313032_843285099646049209_n.jpg192215472_325835708979664_8964286594520560098_n.jpg

 

Педагогічна рада

25.02.2021р.

«Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку»

 • Порядок денний
 1. 1.  Створення умов та використання різних засобів для формування логіко- математичної компетентності у різних видах діяльності
 •                                             Доповідь вихователя-методиста Ясюк І.К.
 1. Формування логіко – математичної компетентності дітей дошкільного віку шляхом розвитку уміння здійснювати математичні та логічні операції на заняттях із логіко-математичного розвитку
 •                                                  Співдоповідь вихователя Безменової І.А.
 1. 3. Використання інноваційних технологій логіко-математичного спрямування в навчально-виховному процесі дошкільного закладу.
 •                                                        Презентація вихователя Киричок Л.І.
 1. 4. Ефективне використання блоків Дьєнеша  паличок Кюїзенера для розвитку логіко-математичної компетенції старших дошкільників
 •                        Доповідь з власного досвіду вихователя Самошкіної Л.В.
 1. 5. Формування сенсорно-пізнавальної активності  дітей  раннього віку.
 •                                                          Доповідь вихователя Скрипки Н.В.
 1. Вплив сімейного виховання на розвиток логіко – математичної компетентності дітей дошкільного віку.
 •                                                          Доповідь вихователя Безуглої О.М.
 1. Презентація дидактичних, розвиваль-них ігор, посібників, спрямованих на розвиток логіко-математичних здібностей дітей.
 •                                                                   Презентують вихователі всіх груп
 1. Підсумки тематичного вивчення «Стан роботи з логіко-математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку».
 •         Довідка тематичного вивчення. вихователь-методист Ясюк І.К.

Сучасні інноваційні технології логіко-математичного спрямування Киричок Л. І.

Створення умов для формування логіко-математичної компетентності дошкільників Ясюк І. К.

Сенсорно-пізнавальний розвиток - ранній вік Скрипка Н.В.

Здійснення математичних та логічних операцій - Безменова І.А.

Довідка про стан роботи з логіко-математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку

Вплив сімейного виховання на формування логіко-математичної компетенції Безугла О. М.

Використання блоків Дєнеша та паличок Кюїзенера Самошкіна Л.В.

Презентація іноваційні технології логіко-математичного спрямування

Семінар-практикум

27.01.2021р.

«Освіта для сталого розвитку - гармонійний та збалансований розвиток всебічно освідченної соціально активної особистості»

 • Сталий розвиток стосується кожного.

                                                   Доповідач вихователь-методист Ясюк І.К.                                                                                                               

 • Дитячий садок – осередок для сталого розвитку.

                                                                Доповідач вихователь Васильченко Л.І.

 • Навчаємо дошкільників жити по-новому: Програма "Дошкільнятам - освіта для сталого розвитку".

                                                                   Доповідач вихователь Тимошик О.Г.

 • Формування навичок сталого розвитку у дітей старшого дошкільного віку.

                                                                    Доповідач вихователь Дегтяр Л.М.

 • Презентація планів роботи екологічних проектів.

                                                                Вихователі всіх груп  

Презентация Дитячий садок - осередок для сталого розвитку

Сталий розвиток стосується кожного Ясюк І.К.

Формування навичок сталого розвитку у дітей старшого дошкільного віку Васильченко Л.І.

 

Презентація дидактичних та розвивальних ігор логіко-математичного спрямування

    В рамках реалізації плану заходів щодо проведення року математичної освіти в Україні та на виконання річного плану роботи педагоги ЗДО № 3 "Ведмежатко" презентували дидактичні та розвивальні ігри логіко-математичного спрямування. Така форма роботи спонукає вихователів до пошуку нових цікавих педагогічних технологій, реалізації нових ідей та освітніх ініціатив.

Возможно, это изображение (один или несколько человек и в помещении)

Возможно, это изображение (1 человек, стоит и в помещении)

Возможно, это изображение (1 человек и в помещении)

Пошук мобільний