Умови доступності закладу для дітей з особливими потребами

Image
Image

В 2023-2024 навчальному році в ЗДО №3 "Ведмежатко" працює група для дітей з ООП

Image

Умови доступності закладу для дітей з особливими потребами

В закладі функціонує одна логопедична група для дітей з вадами мови

( що потребують корекції  мовленнєвого розвитку)

 Корекційно – розвивальна робота з мовленнєвого розвитку  дітей   проводиться вчителем – логопедом Шевель К.В. разом з вихователями - Васильченко Л.І. та Мовчан Н. А.,  практичним психологом Хариною Т.А., музичним керівником Якименко І.Б.

Педагоги логопедичної  групи - забезпечують умови для повноцінного особистісного зростання дитини і зрозуміння своїх можливостей.

     Освітньо – виховна робота   проводиться за такими напрямками:

- вивчення особливостей психофізичного і мовленнєвого розвитку кожної дитини;

 -  всебічний розвиток психічних і фізичних якостей відповідно до вікових та індивідуальних здібностей;

- створення сприятливих умов для становлення соціальної компетентності дитини;  підготовка до життя у сучасному суспільстві; 

-  забезпечення правильної організації навчальної, виховної, індивідуальної і корекційної роботи;

- організація і проведення консультативних занять, консультацій, всеобучів для батьків з метою  правильної організації і проведення корекційних занять дома.

Законодавче  та нормативне забезпечення:

-      Конституція України (стаття 53)

-      Конвенція ООН про права дитини (стаття 23).

-      Статут дошкільного закладу

-      Закони України:

            "Про дошкільну освіту"

            « Про охорону дитинства» (статті 21, 26, 27).

          «Про освіту» (стаття 37)

-      Посадова інструкція вчителя-логопеда, вихователя, практичного психолога, музичного керівника.

image.jpg

Пошук мобільний