Правила прийому до ЗДО

Про дотримання порядку прийому дитини до закладу

дошкільної освіти.       

 Згідно з пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвер­дженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003. №305 та наказу МОЗ №157 від 27.01.2018р., прийом дітей в дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником протягом ка­лендарного року на підставі:

-  заяви батьків або осіб, які їх замінюють,

-  медичної до­відки про те,що дитина здорова від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров'я , в якому спостерігається дитина, -  довідки про епідеміологічне оточення,

- копії  свідоцтва про народження та карти профщеплень.

У разі, якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного із батьків в цій довідці потрібно зробити відповідний запис лікарем. Така інформація потрібна , щоб медичний працівник володів необхідною інформацією про стан здоров'я дитини. Дані про проведені щеплення дають змогу бути ознайомленими з наявністю чи відсутністю щеплень у дитини. Для прийому дітей до закладу дошкільної освіти дитини з особливими освітніми потребами додатково подається:

-  висновок психолого-медико-педагогічної консуль­тації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру,

 -  копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, -  копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

  • Питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмов­ляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною ко­місією в закладі охорони здоров'я.
  • Якщо лікарсько-консультативна комісія приймає рішення щодо заборони від­відування дитиною, у якої відсутні профілактичні щеплення, закладу дошкільної освіти, (при складній епідеміологічній ситуації та (або) індивідуальних показниках), то пи­тання щодо форм здобуття освіти такими дітьми вирішується місцевими органами управління освітою.
  • Відповідно до ст. 12, 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов'язані надавати об'єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам, про ефективність профілактичних щеплень та можливі післявакцинальні ускладнення.

Особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші  наслідки.

Дане право на відмову від щеплень закріплене і в п. 18 «Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень», затвердженого наказам МОЗ України від 16.09.2011 р. №595. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

  • При переведенні дитини з одного до іншого закладу дошкільної освіти медичним працівником закладу, який дитина відвідувала, лікарем загальної практики сімейної медицини або педіатром за місцем розташування дошкільного закладу надається виписка з медичної документації дитини за формою первинної облікової документації.
  • При зарахуванні дитини до закладу дошкільної освіти лікарем-педіатром або медичною сестрою закладу за потреби збирається додаткова інформація стосовно кожної дитини, зокрема щодо особливостей її розвитку та поведінки, проводиться аналіз стану здоров'я дитини і спільно з вихователем групи та батьками дитини надаються індивідуальні рекомендації щодо розпорядку дня, харчування, проведення оздоровчих заходів тощо.

Далі читати за посиланням https://www.pedrada.com.ua/article/2226-dokumenti-dlya-priyomu-dtey-do-zakladu-doshklno-osvti

Пошук мобільний